Šiuolaikinės Lietuvos vaikų knygų iliustracijos

Parodoje Illustrarium: Šiuolaikinės Lietuvos vaikų knygų iliustracijos pristatomi 32 ryškiausi paskutiniojo dešimtmečio iliustruotojai ir jų kūriniai, atskleidžiantys margą, įvairių žanrų ir stilistikos Lietuvos vaikų knygų iliustracijos panoramą.

Parodoje eksponuojami trijų kartų Lietuvos iliustruotojų kūriniai. Vyresniosios kartos dailininkai, savo kūrybinį kelią pradėję XX a. 8–9 deš. sovietiniu Lietuvos laikotarpiu, šioje srityje aktyviai kuria iki šiol. Dauguma jų yra ryškios, tarptautinį pripažinimą pelniusios asmenybės, turinčios ne vieną kūrybos apdovanojimą ir įvertinimą: tai Stasys Eidrigevičius, Kęstutis Kasparavičius, Rimvydas Kepežinskas, Mikalojus Povilas Vilutis, Leonardas Gutauskas, Irena Daukšaitė-Guobienė ir kiti.

Didžioji dalis Lietuvos vaikų knygų iliustruotojų yra viduriniosios kartos dailininkai, suformuoti stiprios nacionalinės grafikos ir knygos meno mokyklos. Nors ir išgyvenę esminių šalies permainų laikotarpį jie išsiskiria savito ir originalaus stiliaus paieškomis. Ryškiausi iliustruotojai – Rimantas Rolia, Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė, Rolandas Rimkūnas, Eglė Kuckaitė, Agnė Indrė Každailytė (Agnes Indre) ir kiti. Nemažai šios kartos dailininkų išbandė ir plunksnos meną – tai tekstų vaikams ir iliustracijų autoriai Paulius Juodišius, Marius Jonutis, Laisvydė Šalčiūtė ir kt.

Parodoje taip pat pristatomi jaunosios kartos iliustruotojų kūriniai. Šie dailininkai atstovauja naują, į vizualiąją pusę besikeičiančią Lietuvos kultūrą, savo kūrybiniais ieškojimais jie jau yra palikę ryškų pėdsaką Lietuvos knygos meno ir iliustracijų pasaulyje – tai Sigutė Chlebinskaitė, Rasa Jonikaitė (Joni), Lina Dūdaitė, Jurga Šarmavičiūtė, Ieva Juknytė, Vaiva Lingytė ir kiti.

Šioje parodoje kviečiame giliau susipažinti su šiandienine Lietuvos vaikų knyga, atrasti jos formą bei iliustravimo tendencijas, kartu pažinti turtingą Lietuvos vaikų literatūrą ir žymiuosius jos kūrėjus.

Parodos sudarytojai

Dr. Jolita Liškevičienė, menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto mokslininkė.

Dr. Giedrė Jankevičiūtė, menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos docentė.

Dr. Ingrida Korsakaitė, menotyrininkė, IBBY Lietuvos skyriaus narė.

Romas Orantas, grafikas, pripažintas knygos meno dailininkas.

Nijolė Šaltenytė, grafikė ir iliustratorė, IBBY Lietuvos skyriaus narė.

Dr. Danutė Zovienė, menotyrininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos leidyklos direktorė.

Paroda eksponuota Bolonijos vaikų knygų mugėje 2011 m. kovo 28-31 d. Lietuvai dalyvaujant garbės viešnios teisėmis.

Lietuvoje paroda eksponuota Vilniaus knygų mugėje 2012 m. vasario 23-26 d.